Početna strana - DZ Kovin - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu:

AKTUELNOSTI


Groznica Zapadnog Nila

Groznica Zapadnog Nila je arbovirusna infekcija, koju prenose komarci - vektor iz roda Culex (tzv. kućni komarac, koji je rasprostranjen i na teritoriji naše zemlje), a primarni rezervoar zaraze su ptice.
Put prenošenja je ubod zaraženog komarca.
Simptomi Groznica Zapadnog Nila (GZN) nastaju od 3 do 14 dana nakon uboda zaraženog komarca.
 Bolest se manifestuje bilo kao asimptomatski oblik bolesti, preko blage kliničke sliku u vidu groznice, glavobolje, mučnine, povraćanja, otoka limfnih žlezda ili osipa na koži dok kod manjeg procenta inficiranih dolazi do razvoja teške kliničke slike, odnosno neuroinvazivnog oblika bolesti. Faktori rizika za pojavu težeg, neuroinvazivnog oblika bolesti su starost preko 50 godina, hronična oboljenja kod pacijenta, imunosupresija, dijabetes i oboljenja kardiovaskularnog sistema.

U 2012.god sa teritorije Južnobanatskog okruga, Zavodu za javno zdravlje Pančevo prijavljeno je osam obolelih od GZN i dva smrtna ishoda. U 2013.god. GZN je potvrđena kod 47 pacijenata sa četiri smrtna ishoda, kada je nakon epidemiološkog istraživanja na teritoriji Južnobanatskog okruga, prijavljena epidemija Groznice Zapadnog Nila.
U periodu avgust-septembar 2013.god. Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju sproveo je uzorkovanje komaraca po epidemiološkim indikacijama tj. u mestima gde su registrovane osobe obolele od GZN i od dvadeset jedog naseljenog mesta u kojima su uzeti uzorci komaraca, 6 je bilo pozitivno na prisustvo VZN, među njima su SO Kovin i SO Pančevo.


Preventivne mere za sprečavanje nastanka oboljenja GZN su:

Sistematsko i organizovanao zaprašivanje komaraca.

Redukcija broja komaraca na otvorenom - Isušivanjem izvora stajaće vode i eliminisanjem mesta na koja se sklanjaju komarci i na kojima polažu jaja. Najmanje jednom nedeljno treba isprazniti vodu iz saksija za cveće, posuda za hranu i vodu za kućne ljubimce, kanti, buradi i limenki, ukloniti odbačene gume i druge predmete koji mogu da prikupljaju vodu.
Redukcija broja komaraca u zatvorenom prostoru - Preporučuje se upotreba zaštitnih mreža ili komarnika na vratima i prozorima, tako da komarci ne mogu da prodru u zatvoren prostor.
Edukacija stanovništva o načinima prenošenja uzročnika i merama lične zaštite - Najjednostavnija i najbolja mera prevencije je sprečiti ubod komarca. Većina komaraca je aktivna u zoru i sumrak, pa treba izbegavati boravak van kuće u ovom periodu ukoliko je to moguće. Potrebno je koristiti repelente (npr. Autan) tokom boravka na otvorenom, uz istovremeno nošenje odeće sa dugačkim rukavima i nogavicama.


Groznica Zapadnog Nila je značajan javnozdravstveni problem kako u EU i zemljama u okruženju,  tako i u Srbiji pa i u JBO. Na aktivnost virusa utiču brojni faktori, kao što su klimatske promene, rasprostranjenost komaraca, populacija ptica itd. Nepovoljni teritorijalni trend po opštinama Južnobanatskog okruga, kao i da najveći broj slučajeva obolelih od GZN registruje u avgustu i septembru, kada je najveći pik aktivnosti komaraca, nameće potrebu za sistematskim i organizovanim zaprašivanjem komaraca koji će se sprovesti u organizaciji Opštine Kovin a  na predlog Lokalnog saveta za zdravlje.

     Dom zdravlja Kovin, sa zdravstvenim stanicama po naseljima, čini okosnicu zdravstvene delatnosti u opštini Kovin. Osnovan je 1953. godine kao Dom narodnog zdravlja. Godine 1964. menja naziv u Dom zdravlja Kovin. Iste godine se vrši reorganizacija ustanove po kojoj i danas funkcioniše. Jedan period se, u svom dugogodišnjem postojanju, zvao Dom zdravlja „ 1. maj“ Kovin.
   Dom zdravlja Kovin danas zapošljava 202 zdravstvena i nemedicinska radnika. Pored kadra zdravstvene struke sa visokom, višom i srednjom stručnom spremom (161), Dom zdravlja zapošljava i nemedicinsko osolje (41). U njemu rade doktori medicine i stomatologije (lekari opšte prakse, lekari specijalisti: fizikalne medicine, pedijatrije, medicine rada, opšte medicine, interne medicine, dermatovenerologije, neuropsihijatrije, ginekologije i akušerstva, oftalmologije, radiologije i medicinske biohemije), zdravstveni saradnici (psiholog i logoped), konsultanti lekara po pozivu i diplomirani farmaceuti.
  U obavljanju zdravstvene delatnosti, Dom zdravlja Kovin pruža preventivne, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione zdravstvene usluge u okviru primarne zdravstvene zaštite.

 
Back to content | Back to main menu