OBAVEŠTENJE O POSTUPANJU U TOKU VANREDNE SITUACIJE POVODOM EPIDEMIJE CORONA VIRUSA

SAOPŠTENJE ZA GRAĐANE

OPŠTINE KOVIN

covid

VAŽNI TELEFONI ZA INFORMISANJE O CORONA VIRUSU

 

  • 064/89-45-235

        MINISTARSTVO ZDRAVLJA

 

  • 062/88-69-721

        ZAVOD ZA JAVNO

        ZDRAVLJE PANČEVO

AMBULANTA ZA RESPIRATORNE INFEKCIJE

DOM ZDRAVLJA KOVIN U KOVINU

INSTRUKCIJE

 

  • Pozvati telefonom Dom zdravlja, Zdravstvenu stanicu ili Ambulantu

 

  • U Dom zdravlja i Zdravstvene stanice dolaze samo HITNI slučajevi, pre dolaska pozvati telefonom

OTVOREN NOV RENDGEN

Dom zdravlja Kovin, Trg oslobođenja 4, 26220 Kovin

+381 13 741 464

    O NAMA

 

          Dom zdravlja  Kovin, sa zdravstvenim stanicama po naseljima, čini okosnicu zdravstvene  delatnosti     u opštini Kovin. Osnovan je 1953. godine kao Dom narodnog  zdravlja. Godine 1964. menja naziv u Dom zdravlja Kovin. Iste godine se  vrši reorganizacija ustanove po kojoj i danas funkcioniše. Jedan period  se, u svom dugogodišnjem postojanju, zvao Dom zdravlja „ 1. maj“ Kovin.

              Dom zdravlja Kovin danas zapošljava 202 zdravstvena i  nemedicinska radnika. Pored kadra zdravstvene struke sa visokom, višom i  srednjom stručnom spremom (161), Dom zdravlja zapošljava i nemedicinsko  osoblje (41). U njemu rade doktori medicine i stomatologije (lekari  opšte prakse, lekari specijalisti: fizikalne medicine, pedijatrije,  medicine rada, opšte medicine, interne medicine, dermatovenerologije,  neuropsihijatrije, urgentne medicine, ginekologije i akušerstva, oftalmologije, radiologije  i medicinske biohemije), zdravstveni saradnici (psiholog i logoped),  konsultanti lekara po pozivu i diplomirani farmaceuti.

           U obavljanju zdravstvene delatnosti, Dom zdravlja Kovin pruža preventivne, dijagnostičke, terapijske i rehabilitacione zdravstvene  usluge u okviru primarne zdravstvene zaštite.

 

Copyright @ 2005 - 2020 Dom zdravlja Kovin